Project Description

FAMILY OF THREE

visual arts

El pare s’abriga amb bufanda de núvols. La filla atresora el millor dels tres móns. La mare es pentina amb bandades d’ocells. // Hand-made object book, collage, pop-up, transfer, haiku and drawing.